Skip to main content
Новини

АСП ОТКРИ ТРИ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В С. ВРАТЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 05.04.2022 г.

By 30.01.2023март 2nd, 2023No Comments

С тържествен водосвет на 05.04.2022 г. Община Кюстендил и Агенцията за социално подпомагане откриха три социални услуги „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ в с. Вратца, Община Кюстендил. Центровете са изградени по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по който Община Кюстендил е бенефициент. Стойността на проекта е 1 369 500,00 лв., а срокът за изпълнението му е до 30.06.2023 г.
В разкритите три центъра за грижа в с. Вратца, Община Кюстендил са настанени 45 потребители – 38 преместени от закрития „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ (ДПЛУИ) в с. Преколница и 7 от предстоящия за закриване „Дом за възрастни хора с психични разстройства“ (ДВХПР) в с. Гара Лакатник.
Архимандрит Иссак Бояджийски подари на директора на центровете за социални услуги Ивайло Йовев осветена икона на Богородица с благословия за закрила на потребителите. От своя страна те дариха кмета на общината, заместник-кмета и архимандрита с ръчно изработени от тях сувенири.

Leave a Reply