Skip to main content
Новини

НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП БЕ ОТКРИТ В ОБЩИНА ХАСКОВО 19.05.2022 г.

By 29.01.2023No Comments

С тържествен водосвет за здраве и благоденствие на 19.05.2022 г. Община Хасково и Агенцията за социално подпомагане откриха Център за грижа за лица с психични разстройства. Лентата бе прерязана от заместник-кмета по „Култура, социални, младежки дейности и спорт“ г-жа Мария Вълчева.
Потребителите на центъра посрещнаха гостите на събитието с погача и музикален поздрав, а от тях получиха цветя за цветната си градинка, която отглеждат с любов.
Центърът за грижа за лица с психични разстройства в Община Хасково е изграден по проект на общината, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестицията по проекта е на обща стойност 569 591,81 лв.
Социалната услуга в центъра се предоставя по проект „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“ на стойност 272 00 лв., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
В центъра са настанени 14 потребители, изведени от дома за пълнолетни лица с психични разстройства в село Заберново, община Малко Търново, който вече е закрит. Благодарение на изпълнените дейности по двата проекта на Община Хасково, те живеят в спокойна и уютна среда, близка до семейната и се учат да формират умения за относително самостоятелен и независим живот, на база на индивидуалните възможности на всеки потребител.

Община Хасково и членовете на екипа, който пряко работи с потребителите в центъра са отличен пример за професионализъм и отдаденост в ежедневната си работа си с тях.
Откриването на новата социална услуга в Община Хасково е част от политиката по деинституционализация на хора с психични разстройства и умствена изостаналост, която Агенцията за социално подпомагане изпълнява в рамките на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е закриване на специализираните институции и създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
Новата социална услуга ще допринесе за подобряване на социалната инфраструктура в Община Хасково и се утвърждава като успешен модел за добра практика за деинституционализация на грижата за хора с психични разстройства и предоставяне на социални услуги в общността.

Leave a Reply