Skip to main content
Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСП И ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ПОСЕТИХА НОВОИЗГРАДЕНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГРАДА

By 30.01.2023март 2nd, 2023No Comments

На 07.04.2022 г., когато се отбелязва световния ден на здравето и професионалния празник на всички, които работят в областта на хуманната медицина, представители на Агенцията за социално подпомагане и на Община Малко Търново посетиха Центъра за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Малко Търново. Центърът е изграден по проект Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по който Община Малко Търново е бенефициент. Стойността на проекта е близо 554 хил. лева, като 471 хиляди са осигурени чрез европейско финансиране, а останалите близо 83 хиляди лева са с национално съфинансиране.
В сградата са обособени 9 помещения, в които вече са настанени 15 лица с умствена изостаналост, преместени от дома в с. Заберново, който предстои да бъде закрит до края на 2022 г.
Потребителите на социалните услуги в центъра посрещнаха гостите си с радост и изпълнение на музикални поздрави, а те им поднесоха великденска украса и лакомства за предстоящите светли празници.

Leave a Reply