Skip to main content
Новини

ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ НА СТОЙНОСТ 272 000 ЛВ. ОТВОРИ ВРАТИ В С. ПАМУКЧИИ 20.04.2022 г.

By 29.01.2023март 2nd, 2023No Comments

С тържествен водосвет за здраве и благоденствие на 20.04.2022 г., Велика Сряда, Община Нови пазар и Агенцията за социално подпомагане откриха Център за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Памукчии.
Центърът е изграден по проект на Община Нови пазар, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 на стойност над 550 000 лв., а предоставянето на социалната услуга се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общата стойност на безвъзмездната помощ за предоставяне на услугата е 272 000 лв.
В центъра са настанени 15 потребители, преместени от дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Лозево, Община Шумен, който трябва да бъде закрит до края на годината.

Leave a Reply