Skip to main content
Новини

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП БЕ ОТКРИТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ 01.06.2022 Г

By 29.01.2023март 2nd, 2023No Comments

С тържествен водосвет за здраве и благоденствие на 01.06.2022 г. Община Ловеч и Агенцията за социално подпомагане откриха Център за грижа за лица с психични разстройства. Водосвет отслужи Ловчанският митрополит Гавриил с отец Вениамин.
Лентата прерязаха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и зам.- кметът Венцислав Христов. Присъстваха директорът на Държавната психиатрична болница д-р Митко Митев, директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Снежанка Алексиева, представители на администрацията и други институции.
„Това е 28-ата поред социална услуга на общината и тя е изключително важна. Защото е израз на грижата ни към хората, които тук вече ще имат семейна среда. Лица с различни затруднения ще получават деинституционализирана грижа. Това е една от основните постановки в европейската политика по отношение на тези услуги. И вярвам, че настанените тук ще се чувстват добре“, каза кметът Корнелия Маринова.
В новата услуга ще бъдат настанени 15 потребители, които са изведени от Държавна психиатрична болница в Ловеч, както и лица от общността, чакащи за настаняване, определени от Агенция за социално подпомагане, след направена оценка на потребностите и изготвен индивидуален план на лицата в рамките на изпълнявания от Агенцията проект по процедура BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ – Етап 1. Проектът е на стойност 272 000 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 231 200 лв.

Откриването на новата социална услуга в Община Ловеч е част от политиката по деинституционализация на хора с психични разстройства и умствена изостаналост, която Агенцията за социално подпомагане изпълнява в рамките на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е закриване на специализираните институции и създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
Новата социална услуга ще допринесе за подобряване на социалната инфраструктура в Община Ловеч и се утвърждава като успешен модел за добра практика за деинституционализация на грижата за хора с психични разстройства и предоставяне на социални услуги в общността.

Leave a Reply